Over RBPA

Maatwerk in assessment, coaching, onderzoek en onderwijs


Wat is RBPA?

René Butter Psychologisch Advies (RBPA) is een netwerkorganisatie gespecialiseerd in innovatieve maatwerkoplossingen op het gebied van human resource management, onderwijs en marketing. RBPA ontwikkelt meetinstrumenten voor de selectie van personeel, bij de begeleiding van studie- en beroepskeuze en bij customer relations management. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van de klant. Een voorbeeld is de PhD Personality Questionnaire, een gecontextualiseerd meetinstrument dat universiteiten in Nederland en België al jaren gebruiken om de selectie en begeleiding van promovendi te verbeteren. Ook voert RBPA toegepast onderzoek en data-analyse uit bijvoorbeeld op het gebied van clienttevredenheid. RBPA heeft daarnaast expertise op het vlak van assessment, coaching en training.

Waarom RBPA?

RBPA beschikt over een uitgebreid netwerk in de zakelijke, overheids- en onderwijswereld en is goed thuis in zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Opdrachtgevers zijn onder andere Robeco Direct, Postbank, GITP, Gerritsen Adviesgroep, Het Waterhuis, Seminarium voor Orthopedagogiek, Instituut voor Psychologie Erasmus Universiteit Rotterdam, Haagse Hogeschool, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, TU-Delft, AMC Graduate School of Medical Sciences, Radboud Universiteit, Erasmus Research Institute of Management, Holland Casino, Centrum Maliebaan, Nyenrode Business University, Hogeschool van Amsterdam, Instituut voor Ecologische Pedagogiek Hogeschool Utrecht, Hogeschool Fontys, NOA – online assessments, Star Check talent assessments, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht, Universiteit Gent, GoodHabitz, Cedrus en Melanchthon Scholengemeenschap.

Wie is René Butter?

René Butter is aan de K.U. Leuven gepromoveerd op het gebied van de kwantitatieve methoden in de psychologie. Hij heeft ook veel kennis en ervaring op het vlak van praktijkgericht onderzoek opgebouwd. Inmiddels is hij ruim 20 jaar werkzaam als trainer, coach en (loopbaan-) adviseur, zowel voor groepen als individuen. Ook is hij actief als assessment–psycholoog en docent. Hij is Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie. Door zijn achtergrond en ervaring is hij in staat om een goede balans te vinden tussen een rationele, wetenschappelijk verantwoorde aanpak en een meer gevoelsmatig intuïtieve benadering van menselijk gedrag in organisaties. Hij komt hierdoor tot creatieve en pragmatische maatwerkoplossingen.

A C T U E E L

A R C H I E F

     © 2020 RBPA  |  Privacy statement