Publicatielijst

Verhoeven, R.; Butter, R.; Martens, R.; Enders-Slegers, M.-J. (2023). Animal-assisted education: exploratory research on the positive impact of dogs on behavioral and emotional outcomes of elementary school students. Children 2023, 10, 1316. https://doi.org/10.3390/children10081316.

 Gertsen, R. Klaassen, S. & Butter, R. (2022). Development and preliminary validation of the moral authorship questionnaire. Learning Environments Research. Published online: 11 February 2022.

 Junker, T, Born, M. P. & Butter, R. P. (2021). Predicting the Scholarly Impact of Former Ph.D. Candidates Using Personality Scales. Manuscript submitted for publication.

Keinänen, M. & Butter, R.P. (2018). Applying a self-assessment tool to enhance personalized development of students’ innovation competences in the context of university-company cooperation. Journal of University Pedagogy.

Van Beest, W. & Butter, R. P. (2017). Helpt de ontwikkeling van onderzoekend vermogen studenten om innovatieve professionals te worden? Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35(1), 6-19 42-54.

Butter, R. P. & Van Beest, W. (2017). Pleidooi voor innovatiepedagogiek: onderzoek is belangrijk, maar niet genoeg. Thema hoger onderwijs, 1, 81-87.

Butter, R. P. (2016). het beste van twee werelden: mixed methods als motor van praktijkgericht onderzoek. Thema hoger onderwijs, 3, 56-61.

Andriessen, D. & Butter, R. P. (2016). Doe recht aan de diversiteit: kwalitetscriteria voor praktijkgericht onderzoek in het hbo. Thema hoger onderwijs, 1, 5-15, p. 20-25.

Van Beest, W. & Butter, R. P. (2015). Hoe herkent u innovators in uw organisatie? Management Development Winter 2015, p. 14-19.

Butter, R. (2015). Praktische relevantie en methodologische grondigheid als kerncompetenties voor de professionalisering van praktijkgericht onderzoek. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 33(1), 6-19.

Butter, R. (2015). Development of a Self-assessment tool of Practice-oriented Research and Innovation Competencies for lecturers in higher professional  education. Paper geaccepteerd voor WAOP conference.

Butter, R. P. (2015). Geïnspireerd mixed-methods onderzoek als basis voor waardevol praktijkgericht onderzoek. Manuscript aangeboden ter publicatie.

Butter, R. & Bollinger, S. (2015). Onderzoeksonderwijs binnen de pedagogiek: balanceren tussen onderzoeksinspiratie, praktische relevantie en methodische grondigheid. In J. Bekker, H. De Deckere, W. de Jong, M. Meer, L. van der Poel, I. Schonewelle, J. Stakenborg & H. Viëtor (red.). De pedagoog in de spotlights: opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten. Amsterdam: SWP.

Butter, R. (2014). Ecologische schalen als personeelspsychologisch antwoord op situationele gedragsverschillen: ontwikkeling van een consciëntieusheidschaal voor promovendi. Gedrag & Organisatie, 27 (3), 290-308.

Butter, R. (2014). Mixed methods to harmonize practical relevance and scientific rigor in practice-oriented research: example from the context of probation. Paper accepted for Mixed methods International Reseach Association Conference in Boston June 27-29th. 2014.

Butter, R. & Verhagen, S. (2014). De padvinder en het oude vrouwtje: een pleidooi voor transparante en pluriforme kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en aanzet tot integraal prestatiemanagement. Kenniscentrum Sociale innovatie, Hogeschool Utrecht.

Butter, R. (2013). Online self-assessment as a quality assurance tool in higher professional education. Paper presented at the Consortium on Applied Research and Professional Education. November 4-6 2013 at Manchester Metropolitan University.

Nijhuis, S. & Butter, R. (2013). Design of a tool to assess learning gains in project management tuition/training. Paper presented at the Consortium on Applied Research and Professional Education. November 4-6 2013 at Manchester Metropolitan University.

Butter, R. (2013). Tintin (Kuifje) and the Exploded Confetti Plant: Big One or Big Bang? Presentatie gehouden op Dutch-Flemish Research Meeting on Recruitment and Selection, October 18 2013 held at Rijksuniversiteit Groningen.

Butter, R. (2013). Balanceren tussen inspiratie, relevantie en precisie: praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden in het pedagogiekonderwijs. Workshop gehouden op het congres van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek), sept/okt 2013

Butter, R. (2013). Methodology of Practice-based Research: research integration and implementation applied in higher professional education. Paper presented at the First Global Conference on Research Integration and Implementation, Dutch Co-Conference, Theme Concepts and Methods. The Hague, 9-11 September 2 2013.

Butter, R. (2013). Wraparound care: een multimethodisch perspectief op praktijkgericht onderzoek. Presentatie en workshop op 17 mei 2013 tijdens de Werkconferentie Praktijkgericht Onderzoek. Hogeschool van Amsterdam.

Butter, R. & Krechtig, L. (2013). Het belang van professionele waarden voor de effectiviteit van reclasseringswerkers. Paper presented at the Nederlandse Vereniging voor Criminologie, June, 2013, Leiden.

Butter R. (2013). Kwantitatief Onderzoek in Praktijkgericht Onderzoek. Presentatie gehouden op 8 april 2013 bij de Design Science Research Group. Hogeschool Utrecht.

Butter, R, Hermanns, J., & Menger, A. (2013). Simultaneous prediction of punitive and rehabilitation-oriented attitudes towards probation: an ecological approach. Probation Journal 60(1) 24-39.

Hermanns, J., Menger A., Butter, R., De Croes, L., Heij, D. & Casteleijn, L. (2013). Wraparound care as a booster of the crime reducing effects of community-based probation. In I. Durnescu en F. McNeill (Eds). Understanding Penal Practice. London: Routledge.

Butter, R. (2013). Maatwerk bij persoonlijkheidmeting in de 21e eeuw: verslag van de zevende netwerkbijeenkomst van het Nederlands-Vlaamse Netwerk voor Wervings- en Selectieonderzoek.

Van Vliet, J. De Crous, L. X., Heij, D., Butter, R., Casteleijn, L. & Menger, A. (2012). Naar continuïteit en samenhang in de begeleiding tijdens het justitietraject. Tussenrapportage van een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van (principes van) wraparound care binnen Centrum Maliebaan. Hogeschool Utrecht, kenniscentrum Sociale Innovatie.

Butter, R. & Heij, D. (2012). Zorgen over de verslavingszorg: hoe ervaren ketenpartners de continuiteit van de zorg voor verslaafde justitiabelen in Utrecht [Worries about the care for drug addicts: how do chain partners experience the continuity of care for addicted probation clients in Utrecht]. Paper presented at the Nederlandse Vereniging voor Criminologie [Dutch Criminological Association]. June, 2012, Leiden.

Butter, R. & Born, M. (2012). Enhancing criterion-related validity through bottom-up contextualization of personality inventories: Construction of an ecological conscientiousness scale for Ph.D. candidates. Human Performance, 25:4, 303-317.

Butter, R. (2011). Vergeven of vergelden: meningen over de reclassering [Forgive or retaliate: public opinion on probation], Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, 6, 30-32.

Butter, R, & Hermanns, J. (2011). Impact of experienced professionalism on professional culture in probation. European Journal of Probation, 3/3, 31-42.

Butter, R. (2011). Vergeven of vergelden:meningen over de reclassering [Forgive or retaliate: public opinion on probation]. Paper presented at the Nederlandse Vereniging voor Criminologie [Dutch Criminological Association]. June, 2011, Leiden.

Butter, R. (2011). Dancing with structure: research in ecological pedagogy. Quality & Quantity, 45, 739-741.

Absil, M., & Butter, R. P. (2010). Ontwikkeling van een zelf-evaluatie instrument voor de zelfstandigheidsbeleving van leerlingen met een verstandelijke beperking [Development of a self-evaluation tool to assess the sense of independence of mentally retarded children]. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 36, 209-226.

Butter, R., & Ponte, K. (2010). Medewerkers blijven langer in de organisatie naarmate ze meer bindingen hebben: een onderzoek bij de trainees van de gemeente Rotterdam [Employees stay longer in the organization when their job embeddedness is higher: a study among the trainees of the city of Rotterdam]. Tijdschrift voor Management Development, 1, 26-29.

Van der Poel, L. Butter, R., & Blokhuis, A. (2010) Spel en emotioneel welbevinden bij kinderen met een verstandelijke beperking [Play and emotional well-being in mentally retarded children]. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 1, 42-57.

Butter, R. P., & Van Raalten, R. (2010). Ontwikkeling van een online instrument voor studieloopbaanbegeleiding: een student-omgeving fit benadering [Development of an online tool for study guidance: a student-environment fit approach]. Tijdschrift voor Lerarenopleiders (VELON/VELOV), 31(3), 19-26.

Roosenhoff, T. A. P., Stehouwer, M. C., De Vroege, R., Butter, R. P., Van Boven, W., & Bruins, P. (2009). Air removal efficiency of a venous bubble trap in a minimal extracorporeal circuit during coronary artery bypass grafting. Artificial Organs, 34(12), 1092-1098.

Butter, R. (2009). De goede coach heeft altijd gelijk: essay over coaching in het onderwijs [The good coach is always right: essay on coaching in educational settings]. HU Magazine, nr. 2, June 2009, p.28-29.

Butter, R. (2009). Contextualisering in de arbeids- en organisatiepsychologie [Contextualization in I/O psychology]. A&O items: nieuwsbrief arbeids- en organisatiepsychologie. Online: http://www.aeno- items.nl/AenOapril2009/aContextualisering.html

Butter, R. (2008). Dansen met structuur (onderzoek in de ecologische pedagogiek) [Dancing with structure: research in Ecological Pedagogy]: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 12, 531-532.

Visser, C. & Butter, R. (2008). De effectiviteit van oplossingsgericht werken en cliëntgeleide contractering bij coaching en advisering: lessen uit de psychotherapie [The effectiveness of solution focused working in coaching and consultancy]: Gedrag & Organisatie, 1, 35-55.

Butter, R. (2008). De moeder aller management waanideeën [The mother of all management misperceptions]: review. Website Managementsite. Online. http//www. managementsite.nl.

Butter, R. P., & Born, M. (2007). Validity of a contextualized conscientiousness scale for Ph.D. candidate performance. Paper accepted for the 23nd Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, April 2008 in San Francisco.

Butter, R. P. (2006). Waarover je niet schrijven kan…: essay over digital story telling [What you cannot write about: essay on digital story telling]. In H. Janssen en R. van der Linde, Vertellend leren, digital storytelling binnen levend leren (p. 60-62). Utrecht, Agiel.

Visser, C. Butter, R. (2006). Wat maakt coaching en advisering effectief? [What makes coaching and consulting effective?] Website Managers Online. http//www.managersonline.nl.

Butter, R. (2006). Belofte maakt schuld [Promise creates debt]: recensie. Website Managementsite Online. http//www. managementsite.nl.

Butter, R. (2005). Rendement van leren en veranderen [Revenu of learning and change] : review. Website Managementsite Online. http//www. managementsite.nl.

Visser, C. & Butter, R. (2004). Zo kiest u de juiste adviseur (inclusief checklist) [The way to chose the right consultant (including checklist)]. Website Managers Online. http//www.managersonline.nl.

Butter, R. & Visser, C. (2004). Wat is oplossingsgericht adviseren? Verslag van een onderzoek naar adviesstijlen [What is solution focused consulting? report of a study on consulting styles]. Website NOAM, http://www.m-cc.nl/verslagonderzoekadviesstijlen.htm.

Butter, R. P.& Wiersma, E.  (2002). Development of a Performance Monitoring Instrument for Vessel Traffic Service Operators. In D. de Waard, K. A. Brookhuis, J. Moraal, en A. Tofetti, Human Factors in Transportation, Communication, Health and the Workplace (pp. 387-396). Maastricht, the Netherlands: Shaker Publishing.

Wiersma, E. & Butter, R. P. (2002). Situation Awareness in Maritime Traffic Control: a comparison of two methods. In D. de Waard, K. A. Brookhuis, J. Moraal, en A. Tofetti, Human Factors in Transportation, Communication, Health and the Workplace (pp. 377-386). Maastricht, the Netherlands: Shaker Publishing.

Butter, R. P. (2001). International harmonisation for dealing with human factor aspects during incidents and calamities in the maritime context, paper presented at the Tiems 2001 International conference on disasters and emergency management towards global harmonization and cooperation, June 19-22, 2001.

Butter, R. (2000). Performance evaluation in maritime organizations, paper presented at the CAORF/JSACC International Multi-conference, July 3-7, 2000, New York 2000.

Wiersma, E., Butter, R., van ‘t Padje W., A  human factors approach to assessing VTS operator performance, paper presented at the VTS 2000 Symposium, 18-21 January 2000.

Butter, R., De Boeck, P., & Verhelst, N. D. (1998). Item response model with internal restrictions on item difficulty. Psychometrika, 63, 47-63.

Wiersma, E., Butter, R., van ‘t Padje W., A  human factors approach to assessing VTS operator performance, paper presented at the VTS 2000 Symposium, 18-21 January 2000.

Butter, R. (2000). Menselijk gedrag bij incidenten en calamiteiten in de maritieme context [human behavior during incidents and calamities in the maritime context], (Schip  en Werf de Zee, January, 2001).

Butter, R., De Boeck, P., & Stouthard, M. (1994). Item response model with internal restrictions on item difficulty applied to facet designs  (Report nr. 94-2: also presented at the Facet Theory Conference in Prague, 1993). Leuven: Catholic University of Leuven, Department of Psychology, Research Group on Quantitative Methods.

Butter, R., De Boeck, P., & Verhelst, N. D. (1994). Multidimensional item response model with internal restrictions on item difficulty (Report nr. 94-9). Leuven: Catholic University of Leuven, Department of Psychology, Research Group on Quantitative Methods.

Butter, R., De Boeck, P., & Verhelst, N. D. (1994). Model with internal restrictions on item difficulty allowing heterogeneous item discrimination (Report nr. 94-10). Leuven: Catholic University of Leuven, Department of Psychology, Research Group on Quantitative Methods.

 

A C T U E E L

A R C H I E F