CV

Curriculum Vitae – René Butter


Opleiding

Heao (HBO), Psychologie: methoden en technieken van onderzoek (WO), Proefschrift op het gebied van onderzoeksmethodologie.

Profiel
Sinds 1996 werkzaam als trainer, coach en (loopbaan-) adviseur, zowel op groeps- als op individueel niveau. Na een proefschrift op het gebied van de kwantitatieve methoden in de psychologie heb ik er bewust voor gekozen om meer in de praktijk en meer met mensen en groepen te werken. Ook actief als toegepast onderzoeker (arbeids- en organisatiepsychologie), assessmentpsycholoog, (loopbaan-) coach, trainer en docent. Beschik over een uitgebreid netwerk in de zakelijke, overheids- en onderwijswereld. Goed thuis in zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Mijn kracht is om op authentieke wijze een goede balans te vinden tussen een rationele, wetenschappelijk verantwoorde aanpak en een meer gevoelsmatig intuïtieve benadering van menselijk gedrag in organisaties. Kom hierdoor tot creatieve en pragmatische maatwerkoplossingen.

Loopbaanoverzicht
2000 – heden: René Butter Psychologisch Advies (RBPA): directeur-eigenaar en uitvoeren van opdrachten.

Enkele voorbeelden:

 • Ontwikkelen en marketen van de Ph.D. Personality Questionnaire (PPQ): een online systeem voor de selectie en begeleiding van universitaire promovendi dat gebruikt wordt op 7 universiteiten
 • Ontwikkelen en uitvoeren van tenure track trainingen (incl. individuele coaching van wetenschappers) voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden
 • Uitvoeren van individuele coachingstrajecten voor Holland Casino
 • Opzetten en uitvoeren van clienttevredenheidsonderzoek voor verslavingszorginstelling Victas in Utrecht
 • Ontwikkelen van beroepskeuzetests lager niveau voor 123test
 • Ontwikkelen en uitvoeren van outward bound assessmentprogamma’s voor de brandweer in opdracht van Castor Fiber Groep
 • Ontwikkelen en uitvoeren van simulatietrainingen voor het traineeprogramma van de Gemeente Rotterdam
 • Begeleiden van het Centraal Management Team van het Cluster Wijk- en Stadszaken (Gemeente Delft)
 • Begeleiden van buurtbewoners in Vlaardingen bij het komen tot en gezamenlijke visie op hun woonomgeving (Waterweg Wonen)
 • Begeleiden van het meetteam van Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) bij het revisieproces van het meetinstrumentarium
 • Ontwikkelen van een webbased selectie- en loopbaanbegeleidingsinstrument voor hypotheekadviseurs (Postbank)
 • Begeleiden van Gerritsen Adviesgroep bij de ontwikkeling van een veerkrachtvragenlijst
 • Ontwikkelen van selectie- en loopbaanbegeleidingsinstrument voor promovendi van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht)
 • Loopbaanbegeleiding voor Fluor Daniel een toonaangevend Amerikaans engineering & construction bedrijf
 • Ontwikkelen van de module Bewonersparticipatie voor KWH
 • Opzetten en uitvoeren van medewerkerstevredenheidonderzoeken voor gevangenissen en instellingen in de sociale werkvoorziening
 • Opzetten en uitvoeren van selectie- en loopbaanassessments voor uitvoerende en managementsfuncties in bedrijfsleven, overheid en onderwijs
 • Ontwikkeling van diverse beroepsinteresse en profielkeuze vragenlijsten voor Castor Fibergroep
 • Opzetten en geven van cursussen op het gebied van kwaliteitsmanagement, personeelsmanagement en onderzoeksmethoden
 • Opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en verzorgen van (web)publicaties op het gebied van de effectiviteit van adviestrajecten (samen met Coert Visser): zie google, rene butter ​

2017- heden:
Onderzoeks- en assessmentexpert bij het Instituut voor Ecologische
Pedagogiek van Hogeschool Utrecht.

2013- 2017:
Medeoprichter, medeleidinggevende en hoofddocent Lectoraat Methodologie van praktijkgericht Onderzoek van Hogeschool Utrecht.

2009 – 2013:
Senior Onderzoeker bij de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht: opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek op het gebied van de reclassering, methodologisch begeleiden van (promotie-)onderzoekers en aanvragen van onderzoekssubsidies

2008 – 2009:
Coördinator Onderzoek bij de bachelor pedagogiek van de Hogeschool Utrecht: ontwikkelen van het onderzoeksvaardigheden curriculum

2005-2008:
Coach bij de Master Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht

2002-2005:
Tutor psychologie bij Erasmus Universiteit Rotterdam

1998- 2001:
Maritime Simulation Rotterdam: Senior Research Scientist: verantwoordelijk voor human factor onderzoek

1998 – 2000:
Stobberingh’ Advies: Loopbaanadviseur en leiding test- en assessmentafdeling

1996 – 1998:
Psychologisch Adviescentrum Rotterdam: Bedrijfspsycholoog

1995:
Bureau Interculturele Evaluatie: Methodoloog

1990-1994:
Katholieke Universiteit Leuven: Wetenschappelijk Onderzoeker

1986-1990:
Rijksuniversiteit Leiden, studie psychologie

1983-1986:
Argolanda bv: Internationaal handelaar

A C T U E E L

A R C H I E F

     © 2020 RBPA  |  Privacy statement