Nieuw artikel “Doe recht aan de diversiteit” over kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek in het Hbo verschenen in Thema

Andriessen, D & Butter, R. P. (2016). Doe recht aan de diversiteit: kwaliteitscriteria voor onderzoek in het hbo. Thema 5-15, p. 20-25.

Het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek eist van bestuurders en leidinggevenden in het hbo meer aandacht
voor de kwaliteit van het onderzoek. Zo moeten lectoraten expliciete kwaliteitscriteria hebben. Dat is gezien de diversiteit
aan onderzoek geen sinecure. Zijn er criteria beschikbaar die recht doen aan deze diversiteit?