Helpt de ontwikkeling van onderzoekend vermogen studenten om innovatieve professionals te worden? Nieuw artikel in Tijdschrift voor Hoger Onderwijs

4 aug 2017

Wilke van Beest & René Butter. Vanuit het hoger onderwijs wordt al jaren nagedacht over manieren om innovatie een plek te geven in het curriculum. De ontwikkeling van onderzoekend vermogen wordt gezien als manier om innovatie te stimuleren. Griffioen & Wortman (2013) hebben een model voorgesteld om onderzoekend vermogen een goede plek te geven in een curriculum. Het model van Griffioen & Wortman (2013) heeft als sterk punt dat het opleidingen een gemeenschappelijk kader biedt met betrekking tot de identificatie en beschrijving van onderzoeksvaardigheden. In een eerdere publicatie (Butter & Van Beest, 2017a) lieten wij echter zien dat een te sterke onderzoeksgerichtheid kan leiden tot een verminderde aansluiting met studenten en het werkveld. Voortbouwend op Griffioen & Wortman (2013) helpt het Onderzoeks- en Innovatievaardighedenmodel opleidingen dan ook om tot een gemeenschappelijke taal en gedeelde werkwijze te komen met betrekking tot innovatie in het onderwijs en in de praktijk. Dit sluit aan bij het pleidooi voor meer innovatieve professionals met impact op de beroepspraktijk (HBO-raad, 2009; de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel, 2010; Onderwijsraad, 2014a, 2014b en de Vereniging Hogescholen, 2016).