Titel: Wat bepaalt de aantrekkelijkheid van een prentenboek voor peuters?: een verkennend praktijkgericht onderzoek
Auteurs E. Corstanje, D. Herkelman, G. Wolse L. de Haas & R. Butter

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een praktijkgericht onderzoek naar wat een prentenboek aantrekkelijk maakt voor peuters van twee tot drie jaar. De centrale vraagstelling was: wat maakt een prentenboek aantrekkelijk voor de peuters van een peuterspeelzaal?

Eerst werd door middel van interviews met professionals (leidsters) bepaald welk gedrag peuters laten zien wanneer zij een boek aantrekkelijk vinden. Vervolgens werd een vaste groep peuters een aantal weken twee keer per week voorgelezen. Hiervoor zijn boeken geselecteerd op inhoud, vormgeving en tekststijl. Tijdens het voorlezen werden de peuters gefilmd en later werden deze opnames geobserveerd om zo door middel van event sampling relevante gegevens over het gedrag van de peuters te kunnen verzamelen. Uit deze gegevens bleek dat een voor peuters aantrekkelijk prentenboek een duidelijke spanningsopbouw kent en een voor hen in ontwikkelingspsychologisch opzicht herkenbaar onderwerp bevat. Vormaspecten als de felheid van de illustraties lijken van minder belang te zijn.