Het artikel van René Butter is verschenen in Maatwerk Vakblad voor maatschappelijk werk.

Samenvatting

Reclasseringswerkers richten zich op het verminderen van de kans op recidive. Ze letten op risicogedrag en grijpen in als dat nodig lijkt. En ze plegen inspanningen om plegers van een delict weer een nieuwe kans te geven in de maatschappij. Ook criminologisch onderzoek naar effectieve praktijken laat zien dat deze benadering aantoonbaar effectiever is dan hoge straffen. In de media lijkt echter de roep om strengere straffen toe te nemen. Wat is de publieke opinie? Voor de volledige tekst zie Publicaties, Gecontextualiseerde meetinstrumenten.