Samen met HIEPRACTIEF ontwikkelt RBPA in juni 2007 een instrument voor beroepsorientatie in de mobiliteitsbranche. Opdrachtgever is INNOVAM , het kennis- en opleidingscentrum voor de mobilteitsbranche. Zij stellen het instrument online ter beschikking aan jongeren en helpen ze zo om tot bij hen passende keuzes binnen de sector te komen. De psychometrische kwaliteit van het instrument is goed. Vanaf de 2e helft van juli 2007 kan het via de Innovamsite gebruikt worden.