Boekje van René Butter & Stijn Verhagen over kwaliteit en prestatiemanagement van praktijkgericht onderzoek klaar

Titel: De padvinder en het oude vrouwtje: een pleidooi voor transparante en pluriforme kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en aanzet tot integraal prestatiemanagement. Van René Butter (hogeschoolhoofddocent bij lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek) en Stijn Verhagen (lector bij kenniscentrum Sociale Innovatie). Namens het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht). Te downloaden bij publicaties / Dansen met structuur.