De faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft vandaag besloten om het contract voor de PPQ te verlengen. De PPQ is een door RBPA ontwikkeld HRM instrument voor de selectie en begeleiding van promovendi.