Het essay Dancing with Structure: research in Ecological Pedagogy (eerder in het Nederlands verschenen in Tijdschrift voor Orthopedagogiek) is zojuist geaccepteerd door het internationale methodologietijdschrift Quality & Quantity.