Fac. Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van Universiteit Utrecht verlengt contract Ph.D. Personality Questionnaire

Voor de 5e keer verlengt de faculteit REBO het contract voor de PPQ, een online instrument ter ondersteuning van de selectie en begeleiding van promovendi.