Na de Universiteit Utrecht (faculteit REBO) heeft de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in maart 2009 een contract afgesloten met RBPA voor het gebruik van de PPQ. Dit is een wetenschappelijk gevalideerd instrument voor de selectie en begeleiding van promovendi.