Het algemene artikel over contextualisering verscheen in april 2009 in de A&O items van het Nederlands Instituut van Psychologen (zie ook nieuws).

Het tweede artikel “Ontwikkeling van een online instrument voor studieloopbaanbegeleiding” van René Butter & Ron van Raalten verscheen zomer 2010 in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders (nummer 31(3) 2010). Dit geeft een voorbeeld van een gecontexualiseerd instrument in het Hoger Beroepsonderwijs.

Het derde artikel “Ontwikkeling van een zelf-evaluatie instrument voor de zelfstandigheidsbeleving van leerlingen met een verstandelijke beperking” van Marcel Absil en René Butter geeft een voorbeeld van een dergelijk instrument uit de wereld van het Voorgezet Special Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (VSO-ZML).

Het vierde artikel “Vergeven of vergelden: meningen over de reclassering” verscheen in december 2011 in Maatwerk vakblad voor maatschapppelijk werk en brengt rehabilitatiegerichte en punitieve publieke meningen over de reclassering in kaart met behulp van speciaal voor deze context ontwikkelde vragen.

Het vijfde artikel verscheen in maart 2013 in Probation Journal. Het is de internationale, wetenschappelijke versie van het voorgaande artikel.