22 april 2013. De PhD Personality Questionnaire wordt door zowel promovendi als hun begeleiders ervaren als een goed hulpmiddel ter ondersteuning van de selectie en begeleiding van promovendi. Alle beoordelingen zijn goed tot zeer goed.