De volgende paper van René Butter is aangeboden ter publicatie

Titel

Ecologische schalen als selectiepsychologisch antwoord op situationele gedragsverschillen: ontwikkeling van een consciëntieusheidschaal voor promovendi

Samenvatting (zie onder)

Mischel en Shoda (1995) laten in hun klassieke studie zien dat gedrag sterk varieert over verschillende situaties heen. Standaard persoonlijkheidsinstrumenten beschouwen deze verschillen echter als ruis en middelen ze uit. De selectiepsychologie richt zich juist op het voorspellen van situationeel bepaalde criteria als succes in een specifieke functie en wordt daarin beperkt door de lage validiteit van standaard persoonlijkheidsvragen. Omdat een praktische oplossing voor de situationele kant van dit validiteitsprobleem tot nu toe ontbreekt, presenteert deze studie het concept “ecologische persoonlijkheidsschalen”. Dat zijn gecontextualiseerde vragenlijsten met een hoge ecologische validiteit. Dat is de mate waarin de resultaten van een test overeenkomen met de alledaagse praktijk. Een ecologische consciëntieusheidschaal voor promovendi werd ontwikkeld. Deze is significant gerelateerd aan promotiesucces en heeft incrementele validiteit ten opzichte van de Big Five. Dit toont dat een ecologische aanpak kan bijdragen aan het verder verbeteren van de criteriumvaliditeit van persoonlijkheidsvragenlijsten.