Radboud Universiteit hernieuwt contract met RBPA voor PhD Personality Questionnaire

De PPQ is een online instrument ter ondersteuning van de selectie en begeleiding van promovendi