Meer specifiek richt het onderzoek zich op de volgende deelvragen:
1) Hoe bevordert AAE, met honden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften in de leeftijd van 8 tot 13 jaar ?
a) Wat is volgens leerkrachten en leerlingen het effect van AAE op de dimensie zelfvertrouwen?
b) Wat is volgens leerkrachten en leerlingen het effect van AAE op de dimensie werkhouding?
c) Wat is volgens leerkrachten en leerlingen het effect van AAE op de dimensie relatie met de leerkracht?
d) Wat is volgens leerkrachten en leerlingen het effect van AAE op de dimensie relatie met andere leerlingen?
e) Welke verbale en non-verbale communicatie vindt plaats tussen leerling en hond tijdens de AAE sessies?