De assessments vonden plaats in mei en juni 2020. Het ging om 10 kandidaten die al een leidinggevende rol hadden in de organisatie. Het traject was als volgt:
1) Vaststellen competentieprofiel samen met de organisatie.
2) Opzetten van maatwerk assessmentprogramma inclusief speciaal ontwikkelde simulaties.
3) Uitvoeren van de assessments.
4) Individuele ontwikkeladviezen.
5) Advies op groepsniveau aan de organisatie.
6) Meedenken over het ontwikkelproces van de groep.