De training helpt academische onderzoekers bij het meerjarige traject naar een vaste aanstelling op een universiteit. Het accent ligt op de (inter)persoonlijke competenties die in samenhang met de inhoudelijke onderzoeks- en publicatievaardigheden cruciaal zijn voor het succes als wetenschapper. Aletta Wubben heeft veel ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren trainingen van voor academici van diverse universiteiten. Daarnaast werkt zij als persoonlijke coach in de universitaire wereld. Zie verder onder. René Butter (link naar mijn site) is zelf universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkzaam als trainer/coach. Daarnaast heeft hij de Ph.D. Personality Questionnaire ontwikkeld. Dit is een web-based instrument dat op een aantal universiteiten wordt gebruikt voor de selectie en persoonlijke begeleiding van promovendi. De trainingen gaan naar verwachting vanaf begin 2010 van start en worden uitgevoerd door Aletta Wubben mens- en organisatieontwikkeling en René Butter.