RBPA ontwikkelt in februari – juni 2007 voor GERRITSEN-ADVIESGROEP nieuwe instrumenten om individuele veerkracht (resilience) en teamveerkracht te meten. Het validatie-onderzoek is afgerond en heeft prima resultaten opgeleverd qua betrouwbaarheid en validiteit.