RBPA gaat het cliënttevredenheidsonderzoek 2012 uitvoeren voor Centrum Maliebaan. Dit is een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Het onderzoek richt zich op zes verschillende afdelingen van de organisatie. Het doel is om per afdeling te komen tot gerichte aanbevelingen aan de hand van een multimethode benadering. Met focusgroep-, enquêteonderzoek en diepteinterviews wordt nagegaan hoe cliënten voor hen relevante aspecten van de dienstverlening ervaren. Het onderzoek vindt plaats in de periode oktober 2012 t/m januari 2013.