Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met prof. Marise Born (hoogleraar Personeelspsychologie) en onderzoeker Tom Junker van de EUR. Eerder onderzoek (zie publicaties) had al uitgewezen dat de PPQ predicatief is voor het al dan niet afronden van de promotie. Het huidige onderzoek is uitgevoerd door retrospectief te kijken wat er van de kandidaten die eerder de PPQ hadden ingevuld terecht is gekomen. Het blijkt dat de PPQ correleert met publicatiesucces (o.a. H-indices), succesvolle praktijksamenwerking en algeheel succes van de onderzoek carrière jaren later.