Recent onderzoek met Erasmus Universiteit Rotterdam toont dat PhD Personality Questionnaire (PPQ) objectief promotiesucces op de lange termijn voorspelt

Samen met de Erasmus Universiteit heb ik recent retrospectief onderzoek gedaan naar wat er terecht is gekomen van een groot aantal kandidaten die de PPQ hebben gemaakt. Daaruit is gebleken dat de PPQ niet alleen correleert met succesbeoordelingen door promotoren (zoals eerder beschreven in een artikel), maar ook met daadwerkelijk promotiesucces op de lange termijn. Als iemand laag scoort op bepaalde dimensies van de PPQ dan levert dat een aanzienlijke kans op dat het promotieonderzoek jaren later niet wordt afgerond en dat zijn/haar publicaties van minder niveau zijn. Bovendien blijkt dat mensen met bepaalde scores later meer in toegepast onderzoek werken en mensen met andere scores meer in het fundamentele onderzoek. De PPQ is dus een concrete voorspeller voor promotiesucces op de langere termijn en geeft concrete handreikingen voor optimale loopbaanbegeleiding na de promotie.