Het onderzoek richt zich op de verbetering van de samenwerking tussen het onderwijs en de lectoraten. De vraagstelling is wat het instituut nu al doet in samenwerking met de lectoraten op de zwaartepunten educatie, zorg & welzijn, duurzaamheid en digitalisering en wat er in de toekomst nog zou kunnen gebeuren?