René Butter houdt presentatie over General Factor of Personality op Dutch-Flemish Research Meeting on Recruitment&Selection

De titel van de presentatie is Tintin (Kuifje) and the Exploded Confetti Plant: Big One or Big Bang?
Aan de hand van zijn eigen gecontextualiseerde visie op persoonlijkheid die (zoals bij de Ph.D. Personality Questionnaire) aantoonbaar tot verbeterde predictie van functiesucces leidt, gaat de auteur in op historische, conceptuele, psychometrische, filosofische en praktische aspecten van het herleiden van multidimensionele persoonsverschillen tot 1 dimensie zoals gebeurt in de General Factor of Personality of Big One benadering. Presentatie is te downloaden bij publicaties / Ph.D. Personality Questionnaire.