De onderzoeksgroep, die ik in nauwe samenwerking met lector Daan Andriessen leid, doet onderzoek naar de methodologie en de didactiek van praktijkgericht onderzoek. We hebben 5 onderzoekslijnen:
1. kwaliteit van methodologie van praktijkgericht onderzoek
2. kwaliteit van de externe legitimering van praktijkgericht onderzoek
3. kwaliteit van onderzoeksproducten van praktijkgericht onderzoek
4. kwaliteit van onderzoeksonderwijs
5. kwaliteit van onderzoeksbegeleiding

Zie het interview in Trajectum bij publicaties.