Nieuwe opdracht van Universiteit Gent gekregen voor de selectie van 6 kandidaten met behulp van de PPQ. Het instrument geeft zowel kandidaten als hun begeleiders een beter beeld van voor het promoveren relevante persoonsgebonden competenties. Deze staan los van de inhoud van het promotieonderzoek, maar zijn wel cruciaal voor het slagen ervan. De PPQ vergroot de structuur van de selectie-interviews en verbetert daarmee de validiteit van de beslissingen. Tevens dicht het instrument de kloof tussen selectie en begeleiding die kandidaten vaak ervaren.