De PPQ is door RBPA ontwikkeld voor de selectie en begeleiding van promovendi. Het instrument is echter ook inzetbaar voor postdocs, omdat de dimensies ervan: research drive, time management, networking & presentation, cooperation en independence ook voor deze groep onderzoekers relevant zijn.