RBPA valideert in mei-juni 2007 de door RBPA ontwikkelde VPP. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. De VPP helpt promotoren en hun promovendi om de promotiebegeleiding beter op de persoon af te stemmen. Tevens kan het instrument ingezet worden om de koppeling tussen promotieprojecten en promovendi te verbeteren. Vanaf september 2007 is de VPP naar verwachting gebruiksklaar.