Erasmus Magazine bevat een interview met René Butter over de PPQ en de mogelijkheden die dit instrument biedt voor de verbetering van de selectie en coaching van promovendi. Zie link Erasmus Magazine op de EUR site Erasmus Universiteit Rotterdam op p. 20. Of kijk bij publicaties op deze site.