Butter, R. P. (2006). Waarover je niet schrijven kan…: essay over digital story telling [What you cannot write about: essay on digital story telling]. In H. Janssen en R. van der Linde, Vertellend leren, digital storytelling binnen levend leren (p. 60-62). Utrecht, Agiel.