De PPQ is een door RBPA ontwikkeld wetenschappelijk gevalideerd instrument ter ondersteuning van de selectie en begeleiding van promovendi. Het is in gebruik op een aantal faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, TU-Delft en Radboud Universiteit.