Butter, R.P. & Van Beest, W. (2017). Pleidooi voor innovatiepedagogiek: onderzoek is belangrijk, maar niet genoeg. Thema hoger onderwijs, 1, 82-87.

Butter, R. P. (2016). Het beste van twee werelden; mixed methods als motor van praktijkgericht onderzoek. Thema hoger onderwijs, 3, 56-61.

Nu het praktijkgerichte onderzoek in het hbo succesvol is opgebouwd, is het belangrijk om te komen tot een verdere kwaliteitsverbetering door lectoraten en kenniscentra. Daarbij is ook meer aandacht nodig voor het versterken van de operationele methodologische basis van dit onderzoek. Met een metafoor zou je kunnen stellen dat de carrosserie van de auto behoorlijk staat en dat het nu tijd is om de motor te verbeteren en te verduurzamen.
Een eerder artikel in dit tijdschrift (Andriessen & Butter, 2016) was gericht op de globale en overkoepelende kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek. Als aanvulling daarop volgen nu concrete suggesties voor de onderzoeksmethoden en -technieken die we kunnen inzetten om aan deze criteria te voldoen en voor de wijze waarop we ze kunnen combineren in effectieve en efficiënte onderzoekdesigns. Zo kan de kwaliteit van het praktijkgerichte onderzoek daadwerkelijk verbeteren.

Andriessen, D & Butter, R. P. (2016). Doe recht aan diversiteit: kwaliteitscriteria voor onderzoek in het hbo. Thema 5-15, p. 20-25.

Het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek eist van bestuurders en leidinggevenden in het hbo meer aandacht
voor de kwaliteit van het onderzoek. Zo moeten lectoraten expliciete kwaliteitscriteria hebben. Dat is gezien de diversiteit
aan onderzoek geen sinecure. Zijn er criteria beschikbaar die recht doen aan deze diversiteit?

Butter (2015). Praktische relevantie en methodische grondigheid als kerncompetenties voor de professionalisering van praktijkgericht onderzoek. manuscript geaccepteerd door Tijdschrift voor Hoger Onderwijs. Zie bijlage. 

De padvinder en het oude vrouwtje: een pleidooi voor transparante en pluriforme kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en aanzet tot integraal prestatiemanagement (2014). René Butter en Stijn Verhagen Lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Kwantitatief Onderzoek in praktijkgericht onderzoek (2013). Presentatie gehouden bij Design Science Research Group op 8 april 2013. Hogeschool Utrecht.

Interview in Trajectum naar aanleiding van de start van het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Hogeschool Utrecht

Workshop Balanceren tussen inspiratie, relevantie en precisie: praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden in het pedagogiek onderwijs gehouden op 1 oktober 2013 op congres van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP).

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47 (2008), 531-532. Zie bijlage
Engelse vertaling “Dancing with structure: research in ecological pedagogy”, Quality & Quantity 45:739–741 (zie bijlage).