Publicaties

Product file van de PhD Personality Questionnaire

De PPQ is een door RBPA ontwikkeld wetenschappelijk gevalideerd instrument ter ondersteuning van de selectie en begeleiding van promovendi. Het is in gebruik op een aantal faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Utrecht, Universiteit...

Lees meer

Gecontextualiseerde meetinstrumenten

Het algemene artikel over contextualisering verscheen in april 2009 in de A&O items van het Nederlands Instituut van Psychologen (zie ook nieuws). Het tweede artikel "Ontwikkeling van een online instrument voor studieloopbaanbegeleiding" van René Butter & Ron...

Lees meer

A R C H I E F

     © 2020 RBPA  |  Privacy statement