Recent onderzoek van RBPA met Erasmus Universiteit Rotterdam laat zien dat de Ph.D. Personality Questionnaire academische en praktische onderzoeksimpact op de langere termijn voorspelt.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met prof. Marise Born (hoogleraar Personeelspsychologie) en onderzoeker Tom Junker van de EUR. Eerder onderzoek (zie publicaties) had al uitgewezen dat de PPQ predicatief is voor het al dan niet afronden van de promotie. Het...

Recent onderzoek van RBPA samen met Erasmus Universiteit Rotterdam laat zien dat de PhD Personality Questionnaire zowel academische als praktijkgerichte onderzoeksimpact voorspelt op de lange termijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door RBPA is samenwerking met prof. Marise Born (hoogleraar Personeelspsychologie) en onderzoeker Tom Junker van de EUR. Eerder onderzoek (zie publicaties) had al laten zien dat de PPQ predictief is voor het al dan niet succesvol...

RBPA biedt methodologische ondersteuning bij promotieonderzoek van Hogeschool Utrecht naar de effecten van Animal Assisted Education (met honden) in het speciaal onderwijs.

Meer specifiek richt het onderzoek zich op de volgende deelvragen: 1) Hoe bevordert AAE, met honden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften in de leeftijd van 8 tot 13 jaar ? a) Wat is volgens leerkrachten en leerlingen...