RBPA biedt methodologische ondersteuning bij promotieonderzoek van Hogeschool Utrecht naar de effecten van Animal Assisted Education (met honden) in het speciaal onderwijs.

Meer specifiek richt het onderzoek zich op de volgende deelvragen: 1) Hoe bevordert AAE, met honden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften in de leeftijd van 8 tot 13 jaar ? a) Wat is volgens leerkrachten en leerlingen...

René Butter doet onderzoek voor het Instituut voor Ecologische pedagogiek van de Hogeschool Utrecht naar mogelijkheden om de samenwerking met hogeschool brede lectoraten te verbeteren.

Het onderzoek richt zich op de verbetering van de samenwerking tussen het onderwijs en de lectoraten. De vraagstelling is wat het instituut nu al doet in samenwerking met de lectoraten op de zwaartepunten educatie, zorg & welzijn, duurzaamheid en digitalisering...

René Butter heeft voor online trainingsbureau GoodHabitz de GoodScan ontwikkeld. Dit is een tool die met behulp van een algoritme potentiele deelnemers suggesties voor te volgen training geeft.

goodHabitz RBPA heeft expertise op het blak van testontwikkeling en psychometrie ingebracht. GoodHabitz heeft een duidelijke inbreng in de vormgeving gehad. Deze co creatie heeft tot een mooi product geleid. De Goodscan is recentelijk gepresenteerd aan de Nederlandse...